Wij vinden het ontzettend belangrijk om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Uiteraard geldt dat voor bestaande, nieuwe en potentiële klanten. Door gebruik te maken van deze site en onze diensten, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Je gegevens zullen wij nooit aan anderen of bedrijven verkopen of verstrekken.

Zoals je zult zien, is deze privacyverklaring kort maar krachtig.

Mocht je dingen onduidelijk vinden, neem dan vooral even contact op via info@uitgeverijlente.nl

Verwerking persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Alleen wij, Uitgeverij Lente, hebben toegang tot deze gegevens.

Onze gegevens zijn als volgt:
Uitgeverij Lente
Naam verantwoordelijke persoon: Ineke Hogema
Grebbeweg 109
3911 AV Rhenen
Registratienummer Kamer van Koophandel: 60474084

Informatie-aanvraag
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of onze andere gegevens om contact op te nemen, zullen je gegevens slechts korte tijd bewaard blijven. In dit geval verwerken we alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Samenwerking aangaan
Wanneer we, op basis van ons eerste contact, besluiten om samen te gaan werken, hebben we uiteraard meer gegevens nodig. De door ons verzamelde gegevens worden alleen intern en alleen door ons gebruikt. We zullen je gegevens nooit verstrekken aan derden of personen met wie we samenwerken zonder je toestemming. Uiteraard zullen al je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Je gegevens mag je natuurlijk altijd laten aanpassen of verwijderen. In dat geval kun je ons het beste een e-mail sturen: info@uitgeverijlente.nl

Noodzakelijkheid verwerven bijzondere gegevens
Wanneer we samenwerken hebben we mogelijk toegang nodig tot verschillende platforms of zullen we gegevens met elkaar delen. Wanneer we deze gegevens nodig hebben, zullen we ten alle tijde aangeven waarom we deze gegevens nodig hebben en waarvoor ze worden gebruikt. Deze gegevens slaan we op via een veilig systeem.

Doel van gebruik persoonsgegevens
De gegevens van contacten gebruiken we onder andere om contact te kunnen leggen en een offerte te kunnen uitbrengen of eventueel advies te geven. Daarnaast sturen we 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit en zullen we af en toe een e-mail versturen met een boekaankondiging. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.
De gegevens van onze klanten gebruiken we om facturen te kunnen uitsturen en werkzaamheden te verrichten namens onze klanten.

De gegevens van onze klanten worden onder andere (gecodeerd) opgeslagen in MailChimp. Daarnaast kun je je gegevens met ons delen via andere online tools. Hierbij gaat het altijd om een tool waar we beiden blij mee zijn.

Zoals al eerder vermeld, hebben we passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en diefstal (waaronder het werken via een SSLcertificaat).

Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren de verzamelde gegevens tot maximaal 7 jaar na het laatste contact om zo indien nodig aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uiteraard zullen we vertrouwelijke gegevens waarover we beschikken en die niet van belang zijn voor onze administratie, direct verwijderen.

Social Media
Op www.uitgeverijlente.nlzijn knoppen opgenomen om posts en informatie te kunnen delen op sociale netwerken. Deze knoppen werken met behulp van cookies. Lees de privacyverklaringen van de verschillende platforms om te zien hoe ze met jouw persoonsgegevens en privacy omgaan!

Links
Heel af en toe verwijzen wij in blogs of op andere pagina’s van de website naar externe websites of tools. Deze websites maken gebruik van hun eigen cookies. In de betreffende privacyverklaring of cookie-verklaring kan je meer informatie geven over het gebruik van je gegevens.

Rechten
Je mag ons altijd vragen om je gegevens te verwijderen of in te zien. Indien je dit wilt, kun je dit het beste per e-mail aanvragen: info@uitgeverijlente.nl.
Wij zorgen ervoor dat je gegevens binnen een week aangepast of verwijderd zullen worden.

Mocht je klachten hebben over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Hun gegevens kun je hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen
De privacyverklaring die je op onze website kunt vinden, is altijd de geldige en huidige versie. Mochten er grote wijzigingen worden aangebracht, hoor je hier uiteraard tijdig iets over.

Uitgeverij Lente
Grebbeweg 109
3911 AV Rhenen
M: 06-16330963
info@uitgeverijlente.nl
pr@uitgeverijlente.nl
KvK: 60474084
BTW: NL001489425B66