Algemeen
Op al onze opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail zijn geaccepteerd, zijn de volgende betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Tarief
Een opdracht wordt aangenomen op basis van een projectprijs en commissie-percentage. Bij het aangaan van een samenwerking wordt er een uitgeefcontract opgesteld.

Levering
De oplevering van de opdracht geschiedt op een af te spreken tijdstip of zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking én na correcte aanlevering van alle gegevens en materialen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden verstrekt.

Uitgeverij Lente is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Uitgeverij Lente het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voor wat betreft de webshop van Uitgeverij Lente, verwijzen wij u graag door naar de algemene voorwaarden van de Vrije Uitgevers: www.vrijeboeken.com

Facturering
De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van projectprijs geschiedt achteraf.
De facturering van CB kosten en Commissie Verkoop geschiedt ieder kwartaal.

Betaling
De betalingstermijn die wordt aangehouden bedraagt 8 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Uitgeverij Lente zich het recht voor om een herinnering te versturen waarbij 5% extra kosten in rekening worden gebracht wegens overschrijding van de vervaldatum. Bij uitblijvende betaling wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Aansprakelijkheid
Uitgeverij Lente kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.

Uitgeverij Lente
Grebbeweg 109
3911 AV Rhenen
M: 06-16330963
info@uitgeverijlente.nl
pr@uitgeverijlente.nl
KvK: 60474084
BTW: NL001489425B66